Kaikki ihmiset oppivat uutta läpi elämän. Valtaosa aikuisten oppimisesta tapahtuu työssä työtä tekemällä. Ihmiset oppivat uusia asioita myös koulutuksissa, kursseilla, harrastuksissa, ihmissuhteissa ja arjen askaressa. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? (Jotpa 2023) -kyselytutkimuksen mukaan puolet työikäisistä kokee, että heillä on osaamista, jota he voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän.

Osaaminen näkyviin -viikko järjestetään tänä vuonna 2.-8.10.2023. Viikon tavoitteena on auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. On tärkeää, että viikon tekemisissä keskitytään osaamiseen, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Yritetään löytää, nostaa esiin ja keskittyä meissä kaikissa piilevään osaamispotentiaaliin, joka voidaan ottaa käyttöön osaamisen huomaamisen myötä. Osaaminen synnyttää onnellisuutta ja ihmiset puhkeavat kukkaan, kun he saavat tehdä asioita, joissa ovat hyviä.

Viikolle voi osallistua monin tavoin. Ideoita osallistumiseen löytyy Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, Jotpan, sivuilta.

KITAn toimiston väki järjesti osaamiskahvit Ilkankurun kodalla Vierumäellä. Lettujenpaiston ja nuotiotulen äärellä juteltiin missä me yhteisönä olemme hyviä, mistä osaaminen on peräisin ja missä kaikkialla osaamistamme käytämme. – Aikaansaavia, ongelmanratkaisukykyisiä, toimeen tarttuvia, neuvottelutaitoisia, tiimityöskentelytaitoisia… muiden muassa tällaisia taitoja nousi keskustelussa esiin. Perinteisen opiskelun ja aiempien työpaikkojen lisäksi havaitsimme, että osaamista olemme löytäneet ihmissuhteista, harrastuksista, verkostoista ja jopa YouTubesta.

KITA osallistuu Osaaminen näkyviin -viikkoon nyt kolmatta kertaa. Aiemmin mukanamme ovat olleet kutsuttuina jäsenyrityksemme SOL ja ARE. Nyt haastamme kaikki jäsenyrityksemme mukaan osallistumaan teemaviikolle itselleen sopivalla tavalla. Tehdään yhdessä kiinteistöpalvelualalla oleva osaaminen näkyväksi!