EK tiedotti helmikuussa luopuvansa keskusjärjestösopimuksista osana sääntömuutoksensa toimeenpanoa. Kiinteistötyönantajat on sitoutunut noudattamaan sitä sitovia keskusjärjestösopimuksia normaalisti kuten muitakin tes-määräyksiä työehtosopimuskauden ajan. Lisäksi Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM selvittävät, mitkä sopimuksissa sovituista asioista jo sisältyvät kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kiinteistöalalla sovelletaan keskusjärjestöjen välillä solmittua luottamusmiessopimusta (PT-STTK) ja yhteistoimintasopimuksia (PT – SAK ja PT – STTK).