Kiinteistöalan talouskatsaus, kevät 2022

Kiinteistöalan talouskatsaus, kevät 2022, julkistettiin 29.4.2022. Yleisesti ottaen kiinteistömarkkinoiden kehitys jatkui vahvana kaikilla osa-alueilla vuonna 2021. Vuoden 2022 alussa alkanut Ukrainan sota heitti kuitenkin uusia varjoja niin yleiseen talouskehitykseen kuin kiinteistöalallekin. Sodan vaikutukset talouteen, kiinteistösijoittamiseen ja rakentamiseen ovat toistaiseksi pitkälti hämärän peitossa. Haasteita monille toimialoille aiheutti myös polttoaineiden voimakas hinnannousu, jolla on suuri vaikutus myös kiinteistöpalvelualalle.

Tutustu Kiinteistöalan talouskatsaukseen.

EK:n Suhdannebarometri

EK julkaisi huhtikuun lopussa Suhdannebarometrin, jonka mukaan kiinteistöpalvelualan suhdannetilanne pysyi negatiivisena (saldoluvun ollessa -14) kuten viimeiset pari vuotta.  Ukrainan sota synkensi talousnäkymät kertaheitolla ja maaliskuussa päivitetyt BKT-ennusteet liikkuvat 0,5 ja reilun kahden prosentin välillä, mikä osaltaan heijastaa tilanteeseen liittyvää suurta epävarmuutta.

Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden suhdannenäkymien saldoluku laski Suhdannebarometrissa edelleen arvoon -23. Myyntiodotukset seuraaville kolmelle kuukaudelle ovat kuitenkin positiivisia.

Tutustu Suhdannebarometriin.

Polttoaineiden hintojen nousun vaikutukset

Polttoaineiden hintojen nousu on jatkunut koko alkuvuoden, ja vaikutukset näkyvät laajasti myös kiinteistöpalvelualalla. Suomessa on yhteensä vajaa 8 000 kiinteistöpalvelualan yritystä, jotka käyttävät jokapäiväisessä työssään noin 10 000 huoltoautoa ja arviolta 5 000 polttomoottorikäyttöistä työkonetta.

KITA toteutti jäsenyrityksilleen kyselyn, johon vastasi lähes sata yritysedustajaa. Polttoaineiden hintojen nousun vaikutukset ovat 9-40% yrityksen kokonaiskustannuksista. Vastaajista yli 70% ilmoitti, että he eivät ole saaneet vietyä hinnankorotuksia asiakashintoihin lainkaan ja vain runsas viidennes osittain. Polttoaineiden hinnannousu nostaa siis merkittävästi kiinteistöpalvelualan yritysten kokonaiskustannuksia ja siten heikentää yritysten kannattavuutta.

Kustannustuen laajentamista lobattiin

Kiinteistötyönantajat ry ja Infra ry ovat huhtikuun lopulla esittäneet Työ- ja elinkeinoministeriölle kuljetusyrityksille päätetyn 75 miljoonan euron kustannustuen laajentamista myös kiinteistöpalvelu- ja infra-aloille, joissa on paljon kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita sekä dieseliä käyttäviä huoltoautoja, ja joiden yritykset eivät saa muuta tukea. Toimialojen yritysten suuri huoli ymmärrettiin.

Kuljetusyritysten kustannustuen mahdollinen laajentaminen muille toimialoille, sen rajaaminen sekä kriteerit ovat vielä auki. Kuljetusyritysten polttoainetukea koskeva hallituksen esitys oli lausuntokierroksella ja Kiinteistötyönantajat jätti siihen lausuntonsa 20.5.2022.

Lue lausunto.

Kuljetusyritysten kustannustukiasia ei kuitenkaan ratkea lähikuukausien aikana, joten akuutissa kassakriisissä kannattaa kääntyä Finnveran puoleen.