Talous ja nuoret TATin teettämän vuosittaisen tutkimuksen mukaan nuoret odottavat työelämältä vakautta ja yhdenvertaisuutta. Kotitausta ohjaa nuoren valintoja edelleen voimakkaasti ja alueelliset erot kesätöihin hakeutumisessa ovat merkittäviä.

Tuore vuosittainen TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022 selvitti nuorten asenteita ja odotuksia tulevaisuuden työelämästä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 6 397 yläkoululaista ja toiseen asteen opiskelijaa ympäri Suomen.

Nuoret tahtovat yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän – pelko työelämän kuormittavuudesta kasvussa

Epävarmuuden ja etätyön keskellä näkyy nuorten toive vakaudesta ja turvallisuudesta. Tärkeimmät tekijät tulevaisuuden alaa valitessa ovat tutkimuksen mukaan kohtuulliset työajat, turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä hyvät työkaverit ja johtajat. Lähes 90 % nuorista kertoo haluavansa tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti. Tutkimuksesta selviää myös, että epävarmuus työelämää kohtaan on kasvussa. Nuorista 32 % pelkää työelämän olevan liian raskasta, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2020.

Kotitausta ohjaa edelleen merkittävästi nuoren koulutusvalintoja – itsenäistä päätöksentekoa vahvistetaan oikeilla toimilla

Koulutusvalinnat periytyvät edelleen voimakkaasti. Nuorista, joiden vanhemmista vähintään toinen on korkeasti koulutettu, 79 % aikoo hakeutua lukioon. Jos taas vähintään toisella vanhemmista on ammatillinen koulutus, nuorista lukioon hakeutuu 36 %. Mikäli vanhemmat odottivat nuorelta akateemisia opintoja, yksikään nuori ei ajatellut korkeimman tutkintonsa olevan ammatillinen.

-Tiedämme, että koulutus periytyy. Tarjoamalla myönteisiä kokemuksia työelämästä jokaiselle, voimme vahvistaa nuoren uskoa itseensä ja rohkaista tekemään itsenäisiä valintoja, kommentoi Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Alueelliset erot huomattavia kesätöihin hakeutumisessa

Myös kotipaikka vaikuttaa nuoren valintoihin esimerkiksi kesätöiden osalta. Vähiten kesätöitä aiotaan hakea Helsingissä ja Uudellamaalla: ainoastaan 56 % kertoi hakevansa kesätöitä. Muun Suomen osalta vastaava luku oli noin 70 %.

Talous ja nuoret TAT on tutkinut nuorten asenteita ja odotuksia työelämästä jo yli 20 vuoden ajan. Tutkimuksen aineisto kerättiin 27.1.–8.4.2022 ja sen toteutti Taloustutkimus Oy.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022