Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen ja Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2022 alkaen seuraavasti:

Kiinteistöpalvelualan työntekijät

Työntekijöiden palkkoja korotetaan 2 % yleiskorotuksella 1.6.2022 tai lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan 2 % 1.6.2022.

Ilta-, yö ja vuorolisiä, päivystyskorvauksia sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 2 % 1.6.2022 lukien.

Kiinteistöalan toimihenkilöt

Toimihenkilöiden palkkoja luontoisetuineen korotetaan 1,9 % yleiskorotuksella 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 % 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Ilta-, iltavuoro-, yö- ja yövuorolisiä korotetaan 1,9 % 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1,9 % 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan 2 % 1.6.2022 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta. Pöytäkirjan mukaisia muita korvauksia ja palkkioita ei koroteta.