Kiinteistötyönantajat ry vaikuttaa strategiansa mukaisesti kiinteistöpalvelualan koulutuksen kehittämiseen, osaamisen laadun varmistamiseen ja osaamistarpeiden ennakointiin Opetushallituksen valtakunnallisissa, kolmikantaisissa työryhmissä.

Työelämätoimikunnat

Toimialaa edustavat työelämätoimikunnissa kaudella 1.1.2021 – 31.12.2023 seuraavat jäsenyritystemme edustajat:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta (pj)
Merja Oljakka, johtaja, henkilöstön kehitys, SOL Palvelut Oy

Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta (jäsen)
Elli Velling, Talent Manager, ISS Palvelut Oy

Työelämätoimikuntien tehtävänä on muun muassa osallistua ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen sekä tutkintojen kehittämiseen yhteistyössä opetushallinnon kanssa.

Osaamisen ennakointifoorumi

Kiinteistöpalveluala on edustettuna Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmässä, joka on yksi yhdeksästä eri aloja edustavista ennakointiryhmistä Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumissa.

Toimialaa edustaa ennakointiryhmässä kaudella 1.1.2021-31.12.2024 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajista.

Osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan. Tuotettua ennakointitietoa hyödynnetään niin ammatillisen kuin korkeakoulutuksenkin laadullisessa ja määrällisessä kehittämisessä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi

Kiinteistöpalvelualan toimialakohtaisia koulutusasioita käsittelemään ja edistämään on asetettu yhteistyöfoorumi, jossa toimialaa edustavat koulutussuunnittelija Mari Touré L&T:ltä ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajista.

Yhteistyöfoorumin tehtävänä on nostaa esiin asioita, joita tarvitaan erityisesti ammatillisen osaamisen ja koulutuksen työelämälähtöisessä kehittämisessä. Yhteistyöllä halutaan varmistaa, että ammatillinen koulutus vastaa kiinteistöpalvelualan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja lisää alan vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös kehittää yhdessä alan tutkintojen markkinointia ja houkuttelevuutta. Yhteistyöfoorumi voi em. tehtävien lisäksi määritellä muita tehtäviä yhteisen näkemyksen pohjalta. Foorumin tehtävänä on samalla tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja seurata reformin vaikutuksia alan osaajien saatavuuteen kansallisesti.