Kiinteistötyönantajien hallitusohjelmatavoitteet tarjoavat ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja koulutuksen kehittämisen haasteisiin, harmaan talouden torjuntaan sekä toimivien markkinoiden ja kilpailun edistämiseen.

”Kiinteistöpalveluala on työvoimavaltainen ala, joka tarvitsee lisää työntekijöitä. Alalla on töitä, mutta ei riittävästi tekijöitä, siksi ulkomaista työvoimaa tarvitaan täydentämään kasvavaa työvoimavajetta”, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Alan työtehtävät myös teknistyvät ja monipuolistuvat koko ajan. Siksi ammatillisen koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja opetusta on kehitettävä työelämän tarpeiden mukaisesti.

Harmaan talouden torjunnassa on Kiinteistötyönantajat vuosien ajan tehnyt määrätietoista työtä. Jatkamme työtä sen eteen, että veronumeroa koskeva lainsäädäntö laajenisi kiinteistöpalvelualalle.

Avoin, terve ja toimiva kilpailu luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Tätä Kiinteistötyönantajat edistää tukemalla kuntia ja hyvinvointialueita keskittymään omaan ydintoimintaansa, jättäen kiinteistöpalvelut yksityisen sektorin yritysten hoidettavaksi.

Kiinteistöpalvelualan toimintaedellytysten turvaaminen edistää työllisyyttä ja kerryttää valtiolle verovaroja. Lue lisää Kiinteistötyönantajien hallitusohjelmatavoitteista.