Kiinteistötyönantajat ry on tyytyväinen siihen, että monet KITAn aktiivisesti edistämät, kiinteistöpalvelualalle keskeiset tavoitteet, toteutuvat hallitusohjelmassa. Työllisyyden kasvun esteenä olevia kannustinloukkuja aletaan purkaa, ammatillista koulutusta uhanneilta leikkauksilta säästytään, harmaan talouden torjuntatyö jatkuu ja julkisten markkinoiden avaaminen etenee. Myös työllisyyttä edistäviä työmarkkinauudistuksia on luvassa. Miinuksena ovat työhön johtavaan maahanmuuttoon kohdistuvat kiristykset.

– Kiinteistöpalvelualan kannalta isoimmat pettymykset hallitusohjelmassa liittyvät työhön johtavaan maahanmuuttoon kohdistuviin kiristyksiin kuten tulorajan nostoon ja siihen, ettei saatavuusharkinnasta päästä eroon tälläkään hallituskaudella, kommentoi johtava asiantuntija Tiia Brax, ja jatkaa: – Kiristykset vaikuttavat työvoimavaltaiselle ja paljon maahanmuuttajia työllistävälle alallemme negatiivisesti.

Positiivista Braxin mukaan kuitenkin on, että työllisyyden kasvun esteenä olevia kannustinloukkuja aletaan purkaa. Hallitus tulee toteuttamaan perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia.

Hyviä uudistuksia ammatilliseen koulutukseen

Hallitusohjelmakirjaukset kiinteistöpalvelualalle tärkeän ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi ovat pääpiirteissään hyviä. – Olemme iloisia, että ammatillista koulutusta uhanneet leikkaukset ja tutkintojen lyhentämisaikeet eivät toteudu. Lisäksi ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän tärkeää yhteistyötä tullaan vahvistamaan, jotta ammatillinen koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin, kiittelee Brax.

Työ harmaan talouden torjumiseksi jatkuu

Kiinteistöpalvelualalle tärkeä työ harmaan talouden ja veronkierron torjumiseksi jatkuu hallitusohjelmakirjauksen mukaan, joskin sisältö on vielä kysymysmerkki. KITAn tavoitteena on edelleen saada veronumeroa koskeva lainsäädäntö laajennettua kiinteistöpalvelualalle.

Julkisia markkinoita avataan ja reilua kilpailua lisätään

Hallitus haluaa parantaa julkisen sektorin tehokkuutta mm. rajaamalla sen mahdollisuuksia tuottaa in house -yksiköissä siivouksenkaltaisia tukipalveluita, joissa on olemassa toimiva markkina.

– Kiinteistötyönantajien tavoitteena on ollut jo pitkään keinotekoisten sidosyksikköomistusten laittaminen kuriin julkisomisteisissa yhtiöissä. Lisäksi tavoitteena on ollut lainvastaisten suorahankintojen sanktiointi, kertoo toimitusjohtaja Pia Gramén.

– Se että näille tavoitteille ollaan nyt näyttämässä vihreää valoa, on alallemme erittäin myönteinen asia. Nämä uudistukset tulevat lisäämään avointa, toimivaa ja tervettä kilpailua, josta hyötyy koko yhteiskunta ja kansantalous, kiittelee Gramén.